Mi smo …

Udruženje Medija Portal je nezavisno, nevladino udruženje građana i medijskih portala Srbije. Osnovano je 2018. godine, iako mlado, poseduje značajno iskustvo u pružanju kompletne usluge organizacije naučnih skupova, konferencija, kampanja i drugih događaja sa posebnim osvrtom na skupove u oblasti marketinga, menadžmenta i internet novinarstva. Uz nas je kadar koji se uspešno bavi analititikom, istraživanjem, edukacijom, web dizajnom i programiranjem.

Delatnosti  u skladu sa ciljevima Udruženja su:

  •  organizovanje pres konferencija, radionica, seminara, skupova, studijskih putovanja, marketinških događaja i aktivnosti;
  • obrazovanje za novinarske i druge medijske poslove;
  • istraživanje javnog mnjenja;
  • konsultantske usluge;
  • dizajn i proizvodnja medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja;
  • dizajniranje i izdavanje u zakup reklamnog prostora na portalu;
  • kreiranje i vođenje reklamnih kampanja;
  • izrada promotivnih materijala;
  • informisanje i izdavačka delatnost;
  • produkcija pisanog, audio, video i foto sadržaja.        

Kompetitivnu snagu Udruženja Medija portal velikim delom čini tim ljudi koji svakoga dana dokazuje da je pravi način za uspešno poslovanje i dostizanje visokog kvaliteta usluge spoj samouverenog i iskusnog sa jedne i obrazovanog i ambicioznog mladog kadra sa druge strane, sa konstantnom potrebom da se dokazujemo i u svom poslu budemo još bolji. 

Kvalitet odnosa sa klijentima i članovima je prioritet Udruženja Medija portal.

U okviru udruženja Medija Portal pokrenuli smo tri medijska portala, i to :

We don’t make software for free,

we make it for freedom.