Удружење Медија Портал је независно, невладино удружење грађана и медијских портала Србије. Основано је 2018. године, иако младо, поседује значајно искуство у пружању комплетне услуге организације научних скупова, конференција, кампања и других догађаја са посебним освртом на скупове у области маркетинга, менаџмента и интернет новинарства. Уз нас је кадар који се успешно бави аналититиком, истраживањем, едукацијом, web дизајном и програмирањем.

Делатности  у складу са циљевима Удружења су:

Oрганизовање прес конференција, радионица, семинара, скупова, студијских путовања, маркетиншких догађаја и активности;
Oбразовање за новинарске и друге медијске послове;
Истраживање јавног мњења;
Консултантске услуге;
Дизајн и производња медијских садржаја из области јавног информисања;
Дизајнирање и издавање у закуп рекламног простора на порталу;
Креирање и вођење рекламних кампања;
Израда промотивних материјала;
Информисање и издавачка делатност;
Продукција писаног, аудио, видео и фото садржаја.        

Компетитивну снагу Удружења Медија портал великим делом чини тим људи који свакога дана доказује да је прави начин за успешно пословање и достизање високог квалитета услуге спој самоувереног и искусног са једне и образованог и амбициозног младог кадра са друге стране, са константном потребом да се доказујемо и у свом послу будемо још бољи.

Квалитет односа са клијентима и члановима је приоритет Удружења Медија портал.

У оквиру удружења Медија Портал покренули смо пет регистрованих медијских портала, и то :

   

www.vojvodjanske.rs

www.vojvodjanskevesti.rs,

www.krajina.in.rs,

www.srbregion.rs,

www.slovenskyhlas.rs

We don’t make software for free, we make it for freedom.