У овом делу нашег сајта можете да се упознате са пројектним фотографијама нашег тима.
Ове фотографије настале су из осећања наших фотографа. Уживајмо у фокусу:

Пројектна 2018. година

Пројектна 2019. година